Projekat TRIANGL započet je 2000. godine. Nevladine organizacije tri bivše jugoslovenske republike, koje su među svojim korisnicima imale izbeglice i potencijealne povratnike, insistirale su na potrebama ove grupacije. Ove nevladine organizacije, već povezane  u regionalnu mrežu za pomoć izbeglima (SEE-RAN) pod pokroviteljstvom  FRESTA (Sekretarijat za mir i stabilnost u okviru danskog Ministarstva spoljnih poslova).

ANIMA se pridružila ovoj mreži 2002. godine, nakon uspešnog dvoipogodišnjeg implementiranja projekta “Pshihosocijalna podrška izbeglim i interno raseljenim licima u četiri opštine Crne Gore”. Osnovni cilj projekta TRIANGLA je podrška procesu dobrovoljnog povratka izbeglih u Hrvatsku i Boslnu i Hercegovinu. Takođe, cilj projekta je da potpomogne prosleđivanje neophodnih podataka izbeglima kako bi doneli odgovarajuće i traje odluke o povratku ili ostanku.

Aktivnosti u okviru projekta TRIANGL  prilagodjavaju se prema potrebama korisnika. Predvidja se da će TRIANGL  prateći potrebe korisnika, od rada na procesu repatriacije putem informativne i pravne pomoći postepeno preći na aktivnosti pospešujući procese reintegracije i integracije. Sudeći po tome da je veliki broje izbeglih odlučio da ostane u Crnoj Gori sve više će se raditi na procesu uspešne integracije izbeglih.
Trenutno aktivnosti Anima  sprovodi u okviru projekta su:

  • Svakodnevno informisanje izbeglih o promenama zakonske regulative vezane za repatrijaciju i reintegraciju;
  • Pravna pomoć u vezi sa ostvarivanjem socijalnih, imovinskih i ljiudskih prava: pomoć oko dobijanja dokumenata, obnove, povratka imovine, ostvarivanje stanarskih prava, prava iz radnih odnosa(radni staž, penzije) i drugih ličnih prava;
  • Zastupanje i lobiranje za ostvarivanje prava i potreba kod lokalnih vlasti i državnih institucija
  • Koordinacija među 12 organizacija članica Triangl mreže.  

Kancelarija Anime radi sredom od 17-20h i subotom od 10 –20 h.
Telefoni za informacije su: 082 325 829 u vreme rada kancelarije, i neprekidno na telefone 067 656 190 ili 067 87 33 97.