rr5

Uvod: Izuzetno  siromašna republika, u kojoj proces tranzicije ima negativan smjer, dovodi do sve većeg stepena ugroženosti žena na svim poljima što se negativno odražava na žensko zdravlje u cjelosti. Uticaji kultura koje su ženama obezbjeđivale veći stepen slobode u pogledu reproduktivnih i seksualnih  prava nisu imali odjeka u Crnoj Gori, ni ranije, a u poslednje vrijeme sve veći stepen klerikalizacije društva čini žene naročito ugroženima. Pozitivni trendovi, kroz ostvarivanje uslova za rodnu ravnopravnost, koji ženama garantuju veći stepen slobode i blagostanja - trpe velike otpore na svim nivoima, od institucija sistema do samih žena. Neophodna su znanja i osviještenost da bi došlo do promjene u aktivnostima koje bi štitile zdravlje žena na svim nivoima.
Donator: GLOBAL FUND FOR WOMEN
Trajanje projekta: 6 mjeseci (septembar 2005. – februar 2006.)

Cilj projekta:
1 - Afirmacija rodne ravnopravnosti 
2 - Podizanje nivoa znanja i svjesnosti žena o reproduktivnim, seksualnim  pravima i zdravlju
Aktivnosti u projektu:
1 – 12 radionica  u Plavu, Beranama, Rožaju, Kolašinu, Baru, Herceg Novom
2 – 200 plakata
3 - 800 brošura – Rodna ravnopravnost je zdravlje i sloboda žena
4 – 500 brošura – Seksualnost

Konferencija za stampu:
Konferencija se odvijala u PR Centru u Podgorici. Pozvani su bili predstavnici/pisanih i vizualnih medija. Konferencija je započela  protestom (okretanjem ledja kamerama) - protiv Konkursa »Montenegrina«, koji je objavila »Pobjeda« kao drzavno glasilo. Nakon toga je koordinatorka projekta upoznala prisutne za projektom, a nakon toga su postavljana pitanja o situaciji u Crnoj Gori i o planovima ANIME. Na Konferneciji su govorile jos Ervina Dabizinovic i Aida Perovic. Predstavnici dnevnih novina »Dan«, »Pobjeda« i »Republika« ... i TV Crne Gore i MBCTV. MBC je dala prilog u vijestima, a TVCG dužu reportažu u Jutarnjem programu.

Ciljna grupa:
Projekat je obuhvatio kroz radionice: 136 žena različitih godina, obrazovanja i nacionalnosti. I sve one koji/e su dobili i pročitali naše brošure.
Evaluacija od strane učesnica radionica:

1.Razlozi dolaska na radionicu:
•    iz radoznalosti 3%
•    zato što se bavi ovom temom 13%
•    zbog teme 26%
•    proširivanja znanja 35% 
•    želim da se bavim ovom temom 11%
•    zbog prijateljstva sa organizatorkom 5%
•    da upoznam članice ANIME 6%

2. Ocjena prve radionice:
•    djelimično zadovoljila očekivanja 4%
•    zadovoljila očekivanja 43%
•    veoma sam zadovoljna i zadovoljola je moja očekivanja 29%
•    dobila sam više nego što sam očekivala 24%

3. Ocjena druge radionice:
•    zadovoljila je moja očekivanja 37%
•    veoma sam zadovoljna i zadovoljila je moja očekivanja 34%
•    dobila sma više nego što sam očekivala 29%

4. Ocjena voditeljice prve radionice:
Rožaje 4.9; Berane 4.6; Plav sve 5; Bar 4.5; Kolašin 4.8; Bijela 5
5. Ocjena voditeljice druge radionice:
Rožaje sve 5; Berane 4.8, Plav sve 5; Bar 4.6; Kolašin 4.8; Bijela 5

6.  Šta su dobile:

•    proširile znanje  57%
•    dobile ideju da nastave sa svojim radom 32%
•    zadovoljile radoznalost 5%
•    upoznale članice ANIME 6%

7. Na šta su pokrenute da razmišljaju:
•    svom reproduktivnom zdravlju i pravima 32%
•    svom zdravlju 23%
•    svojoj poziciji 32%
•    svojoj seksualnosti i svojim pravima 13%

Evaluacija od strane ANIME  
•    projekat je u cjelini uspjesno realizovan
•    zadovoljne smo brošurama koje su štampane i pohvalama koje smo dobile povodom njih - o njihovoj korisnosti, a dijelile smo ih i ljudima iz obrazovanja i medija
•    broj učesnica na radionicama je manji od ocekivanog broja za šta može biti razlog zimsko vrijeme u kome su radionice realizovane, ali i posledica male motivacije i pasivnosti žena u navedenim gradovima
•    projekat je ojačao organizacije sa kojima smo saradjivale i produbio nasu saradnju
•    smatramo uspješnom i Konferenciju za štampu

Saradnice u projektu:
Organizacije: SOS Plav, SOS Rožaje, SOS Bar, SOS Berane, Organizacija žena Kolašin, Organizacija žena Raza – Bijela
Voditeljice su bile žene koje su završile  Ženske studije u Kotoru: Aida Perović, Aleksandra Perović, Ranka Marković, Maja Škuletić, Edina Hasanaga-Čobaj, Darija Vuković, Lidija Tomašević
 
Supervizija: Ervina Dabižinović
Voditeljica projekta: Ljubomirka – Ljupka Kovačević