ANIMA Centar za žensko i mirovno  obrazovanje  u srijedu  26. avgusta  u 10 sati na Trgu od oružja održava  osmi  performans „Sačuvajmo mir“.

Kao i prethodinim performansima skrećemo pažnju javnosti na aktuelnu društveno političku situaciju u susret izborima, na pojave koje ugrožavaju mir i na neophodnost promjena koje će garantovati poštovanje ljudskih prava i razvoj mira.

Približava se dan izbora a u društvu se stvara atmosfera tjeskobe zbog kampanja političkih partija koje su sve negativnije, okrenute uglavnom prošlosti, potenciraju ratničku retoriku o ugroženosti države i nacije. Programi koje partije iznose su uglavnom stereotipni, slični, ideološki i strateški konfuzni i nedorečeni. Upotreba  državnih resursa u kampanji i zloupotreba predsjednika države od strane partija na vlasti su zapanjujući. Korišćenje represije zbog opasnosti od korone i zloupotreba vjerskih osjećanja odvlači pažnju građanstva  od očuvanja zdravlja i priprema ih na „odbranu rezultata izbora“. Sve je manja nada da će izbori koji se inače dešavaju u nedemokratskim uslovima dovesti do demokratskog rješenja. Bez obzira na sve pohare najvažnije je sačuvati mir.

Apelujemo na državne organe da ne dozvole da ih instrumentalizuju protiv građanki i građana i da ostane dosledno u uvjerenju da mir nema cijenu.