2. performans 18.februar
diskusioni kruzok 18. februar 2020

Slike sa performansa i diskusionog kružoka koje je Anima oddržala 18.februara 2020.