25. aprila u prostorijama NVO Juventas u Podgorici održale smo konsultativni sastanak sa svjedokinjama na Ženskom sudu. 

sastanak je vodila Ervina Dabižinović i dogovoreni su svi detalji oko nastupa i puta.

Ženski sud- feministički pristup pravdi održaće se u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, 7.-10.maja 2015.