VI.KONFERENCIJA MARGINALIZOVNIH ŽENA

„95 godina - Nećemo odustati!“

Kotor, hotel Montecristo

7 - 8. mart 2014

Z(znanje)
A(akcija)
N(nenasilje)
O(odgovornost)
S(saolidarnost)
S(sloboda )

ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje zahvaljujući podršci Kvinne till Kvinne organizuje VI. konferenciju žena povodom 8. marta sa ciljem da:

 • Afirmišemo 8.mart kao politički praznik kroz vrijednosti kojima težimo, kroz ZANOSS (Znanje, Akcija, Nenasilje, Odgovornost, Solidarnost, Sloboda)
  • Stvaramo znanje o ženskom pokretu kroz podsjećanje na 95.godina od dana prvih organizovanih osmomartovskih protesta žena na teritoriji današnje Crne Gore u Kotoru, do današnjih zahtjeva radnica
  • Ukažemo na značaj organizovanja Ženskog suda - feministički pristup pravdi na prostoru ex Yu za žene Crne Gore
  • Povećamo solidarnost kroz okupljanje različitih žena iz različitih sredina
  • Povećamo vidljivost ženskog djelovanja kroz političke zahtjeve na preformansu
  • Osnažimo ženski pokret za zastupanje vlastitih interesa i interesa zajednice

Ženska ljudska prava se ne uvažavaju, osim formalnog postojanja legislative, skoro da se ništa od zakonskih akata ne implementira sa obrazloženjem da žene nijesu osvješćene, da ima važnijih tema i da proces treba voditi lagano. Politički zahtjevi žena su Vladinim politikama u cjelini diskreditovane, instrumentalizovane i postaju dekor sistemu koji je sve više militarizovan sa elementima fašizma. Stavljajući u fokus proteste žena prije 95. godina želimo da ukažemo javnosti na kontinuitet borbe žena za uvažavanje njihovih prava i da damo podsticaj ženama da podignu glas protiv nepravde i siromaštva.

Odlučile smo da se okupimo i ukažemo političkoj zajednici na važnost znanja, nenasilja, odgovornosti, solidarnosti i sigurnosti za aktivizam žena i ljudska prava . 

 

 PLAN RADA

 7.mart Prvi dan

 • Dolazak i prijavljivanje učesnica
 • 16.00 – 16.30 –Dobrodošlica .
 • 16.30 – 17.45 Izlaganje o značaju i značenju 8.marta u Crnoj Gori - Ervina Dabižinović

pauza

 • 17.30 - 19:30 – Predavanje i radionica : Otpor radnica u tranzicionom periodu, predavačica Senka Rastoder
 • 20.00 – Večera
 • 21.00 – Prikazivanje ŽUC-filmova: Pamćenje, vrt ispunjen ženskom nadom, 8. mart - Zašto država spava?

 

8.mart Drugi dan :

 • 09: 30 – 11.30h – Priprema proglasa i performansa
 • 12 :00 - Performans na Trgu od oružja “ 95 godina - Nećemo odustati! ”
 • 13.00 – Evaluacija performansa i konferencije

Ručak i odlazak učesnica