ŽINEC br 24, novembar 2011. feministički časopis koji izadje Anima. Deset godina Anima izdaje časopis i stigle smo do24.broja . Zahvalne smo Centralnoj biblioteci na Cetinju koja ih uredno arhivira , da ostane trag o feminističkoj misli i naporima u Crnoj Gori. Ovaj broj smo posvetile našoj prijateljici i jednoj od osnivačica Anime Žaneti- Žanki Sitonić- Fonn koja je preminula u Americi. "Ona je utkana u tkivo naših nastojanja da mijenjamo svijet, davala nam je podršku sa dalekih putovanja. Hrabrila nas je svojom izuzetnom upornošću u  duhovnom traganju, u upoznavanju drugih kultura i svjetova, kao i u nekompromisnom traganju za slobodom i osjećanjem za pravdu.

Sadrži : aktivnosti Anime, terijske tekstove iz feminizma i pacifizma, intervijue sa tatjanom Jukić i Marinom Blagojević.

Tema ovog broja je feministički aktivizamovdje možete više pročitati