ŽINEC br.12, januar 2006, feministički časopis koji izaje Anima.

Sadrži: aktivnosti ženskih organizacija , teorijske članke o feminizmu i pacifizmu, interviju sa Gudrun Šiman, tekstove o aktuelnoj situaciji i poeziju i prozu aktivistkinja. napomena - sadržaj na naslovnici nije adekvatan

ovdje možete više pročitati