Publikacija Ka rodno osviještenoj politici ,2007. ukazuje na poziciju žena u političkom i medijsko-političkom životu CG.Ukazuje na značaj i značenje rodno osviještene politike za razvoj crnogorskog društva . Sadrži : istorijat zakonske regulative za ženska ljudska prava, tri teksta iz feminističke teorije vezano za demokratiju i žene, rodnu analizu parlamentarnih izbora 2006., istraživanje odnosa političke elite prema politikama rodne ravnopravnosti u njihovim partijama i društvu..

ovdje možete pročitati