2013. godina

Za Animu , mjesečni sastanci

Sastancima u Kući slobodne misli najčešće su prisustvovale aktvistkin je Anime koje su neposredno uključene u projekte a povremeno bi prisustvovale i neke koje nisu angažovane u projektima

-         20 sastanaka Kreativnog odbora na kojima smo se družile i raspravljale aktualna dešavanja, zadatke za naredni mjesec, odgovornost za preduzete aktivnosti.

-         4. Akcije posvećene Kući slobodne misli - 24. maj – Međunarodni dan ženskih akcija za mir , Dan kuće (5 godina od otvranja) organizovale smo radnu akcija, 6. 27, i 28 jun posvećeni popravci krova, krečenju i uređivanju dvorišta, košenju trave

-         14. jun proslavile smo 17. godina od zvaničnog registrovanja Anime

-         12. oktobar - Sastanak o strategiji Anime

-         2.novembar – Nastavak sastanka o strategiji Anime

-         Tokom oktobra do decembra javilo se nekoliko žena za psihološko savjetovalište i realizovano je 20 seansi u Kući slobodne misli

Tematske radionice

Tokom godine pokrenule smo u nekoliko navrata cikluse radionica koje su bile vezane za zabavne i edukativne aktivnosti i radionice i projekcije filmova vezane za datume zločina koji su se tokom devedesetih desili na području Crne Gore. Radionice su se organizovale u Kući slobodne misli.

Zabavne i edukativne radionice imale su za cilj da relaksiraju članice Anime, koje «izgaraju» radeći po nekoliko poslova i nastojeći da ispune preuzete zadatke i održe organizaciju. Na radionicama je bilo od 4 do 35 osoba.

14. februar Radionica plesa- Milioni ustaju

3. aprila Radionica plesa i «pljuvaonica» . Cilj je da se «ispljuju» sva osjećanja nepravde, tuge i bijesa kako bi ih podijelile i kreativno transformisale u svakodnevnu akciju.

10. april Radionica «pljuvaonica»

17. april Radionica «pljuvaonica»

15. maj Radionica plesa

20.jul –Radionica o hodočašću   Tonija ka grobu Apostola Jakova u Santiago de Compostela.

22. oktobar – Radionica Priča iz ašrana – Iskustva Tanje iz Expedicio iz Indije

16. novembar – Radionica Prijatelji iz Sirije

Obilježavanje datuma, projekije filmova i radionice vezane za tranzicionu pravdu i Ženski sud- feministčki pristup pravdi sa ciljem da se zločini ne zaborave i da se što veći broj ljudi informiše o važnosti tranzicione pravde . Prisustvovalo od 4 do 10 osoba.

16. maj - Prezentacija i projekcija filma o Ženskom Sudu za exYu  ŽUCa Bograd -

23.maj - Radionica i projekcija filma Karneval film Šdkija Radončića i film Anatomija jednog zločina interviju Slobodana Pejovića sa M. Milačićem , novinarom Monitora o deportaciji i svjedočenju

6.jun   - Radionica i film Pronadjite ime za to

10.Jul – Prisustvovale komemoraciji u Srebrenici

3.oktobar – Saopštenje i projekcija filma o Morinju

16 do 19 oktobra - obilazak mjesta zločina u Bukovici i Kaluđerskom jazu kako bi odredile mjesto za Obilazak svih mjesta zločina ( Herceg Novi, Morinj, Bukovica, Kaluđerski jaz, Murina) koji treba da se desi aprila 2014. godine sa učesnicama u procesu ŽS i drugih koji su se bavili ovim zločinima i aktivni su u nastojanju da se zločini ne zaborave.

6. decembar – Saopštenje i film o napadu na Dubrovnik

 

Performansi i građanske akcije

31. maj – Performans na Trgu od oružja u Kotoru -Dan bijelih traka

Ovim performansom Anima se priključuje aktivnostima   organizacija uključenih u inicijativu “Jer me se tiče” iz BiH I aktivnostima Žena u Crnom Beograd “ Zločini nad ženama u ratu u BiH - Pamtimo “

Namjera nam je da kao i navedene organizacije podsjetimo na razmjere zločina počinjenim nad ženama .Masovna sistematska silovanja žena tokom agresije na Bi Hsu bila akt muškog nasilja nad ženama, etničkog čišćenja I teritorijalne ekspanzije. Među silovanim ženama najviše je Bošnjakinja , a najviše silovatelja su Srbi. Samo u Prijedoru ubijeno je 266 žena . Ovo su činjenice koje se ne smiju zaboraviti I na njih ćemo podsjetiti.

Namjera nam je da pokažemo da ne prihvatamo negiranje zločina koji su rađeni u naše ime kao i indolentan odnos vladajućih struktura prema odgovornosti za ono što se dešavalo.

Tražimo diskontinuitet sa politikom negiranja odgovornosti za počinjeno.

Tražimo akcije na političkom, krivičnom , obrazovnom i kultutnom planu.

Tražimo takođe da prestane politika isključivanja , diskreditovanja i etiketiranja različitih u Crnoj Gori jer to stalno proizvodi nove žrtve

Ovom akcijom doprinosimo razvoju mira u zemlji I dobrih odnosa sa susjedima.

 

17. jun – građanska akcija – prikuljanje potpisa protiv PDVa sa MANSom – Obavještenje povodom akcije:

ANIMA- Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor obavještava javnostda će dana 17.06 2013 godine, od 9 do 15 sati ispred vrata od Staroga

Grada Kotora, prikupljati potpise, za zahtjev građana i građanki Crne

Gore Narodnim poslanicima, da odbiju Zakon o PDV-u- Porez za KAP!

Akcija se sprovodi u saradnji sa MANS-om i ostalim nevladinimo

organizacijama koje su podržale ove aktivnosti.

Pozivamo Vas da svojim potpisima podržimo zahtjev građana i građanki

Crne Gore „KAP troši, a mi plaćamo“,

 

13. jul – Na trgu od oružja u Kotoru performans – MI MIJENJAMO DAN ZA NOĆ- Cilj: ukazati na pogubnu situaciju u društvu i na potrebu promjene društveno-političke situacije Učestvovalo 15 aktivistkinja

 

20.septembar – Parking dan u Kotoru , Anima imala prostor sa nayivom i idejom OKUPIRAJ KOTOR sa ciljem da građani i građanke Kotora iskažu stavove o situaciji u Kotoru i daju predloge za promjene .

20.oktobar – Prajd u Podgorici – prisustvovale su aktivistkinje Anime želeći da podrže pravo na slobodno seksualno opredjeljenje i na obavezu poštovanja ljudskih prava