2012.godina

Za Animu , mjesečni sastanci

Sastancima u Kući slobodne misli najčešće su prisustvovale aktvistkinje Anime koje su neposredno uključene u projekte a povremeno bi prisustvovale i neke koje nisu angažovane u projektima

-         11.sastanaka Kreativnog odbora na kojima smo se družile i raspravljale aktualna dešavanja, zadatke za naredni mjesec, odgovornost za preduzete aktivnosti.

-         4.maj -Sastanak o LAP u Kotoru

-         19.maj - Radna akcija za uređenje KSM

-         2.do 29.jula -Kurs nenasilne komunikcije u KSM

-         13. avgusta - ŽURKA

Tematske radionice

4. april - Radionica - KAKO PRIVATNO POSTAJE JAVNO, prikazan je film PARADA

27.april - Radionica - STID, prikazan je istimeni film

20.maj – Proslava 10 godina EXPEDITIO u KSM

1.jun - Radionica - OTPOR i prikazan je film GLAD

6. jul – Radionica – ŽENSKO PRIJATLJSTVO prikazan je film MJURELINO VJENČANJE

14.septembar - Radionica o radnim pravima

3. oktobar – Radionica MI NEĆEMO ZABORAVITI prikazan film o Logoru Morinj

 

Obilježavanje datuma vezano za tranzicionu pravdu i Ženski sud- feministčki pristup pravdi sa ciljem da se zločini ne zaborave i da se što veći broj ljudi informiše o važnosti tranzicione pravde .

25 . i 26 . maj - Komemoracija u Višegradu

11. jul - Komemoracija u Srebrenici

Performansi i građanske akcije

12. januar – učešće na građanskom protestu VRIJEME JE koje su organizovali

MANS i USCG protiv siromaštva, kriminala i korupcije

18.mart – ponovljen građanski protest u Podgorici

2.april – ulična akcija «Kako da vaša radna prava rade za vas» povodom otvranja INFO PUNKTA u Animi

5. maj – ponovljen građanski protest u Podgorici

24.maj- ponovljen građanski protest u Podgorici

31.maj - ponovljen građanski protest u Podgorici

7.jun - ponovljen građanski protest u Podgorici

13. do 17.juna – Prikupljanje potpisa u Kotoru za Inicijativu MANSa protiv taksi na mobilne telefone, tarifna brojila , i tv

27.jun – ulična akcija dijeljenja letaka za Radna prava

13. julPerformans Odovornost – danas! povodom 13.jula dana državnosti na Trgu od oružja u Kotoru

Regionalne i lokalne aktivnosti vezane za Ženski sud

24.do 26. februara -Konsultativni sastanak Inicijativnog odbora ŽS u Tivtu  

6. aprila – Javna prezentacija Ženskog suda u Dubrovniku

18. aprilJavna prezentacija Ženskog suda u Herceg Novom

9.maj - Javna prezentacija Ženskog suda na Fakultetu Likovnih Umjetnosti na Cetinju

27.maj - Radne konsultacije o Ženskom sudu u Kotoru

6. jun - Javna prezentacija Ženskog suda u Tivtu

16. jun - Radni sastanak o Ženskom sudu u KSM

21.do 23. septembar – Međunarodni sastanak o Ženskom sudu u hotelu SIND u Kotoru

20. oktobar - Konsultativni sastanak za ženski sud u KSM

Sastanci , konferencije, seminari na kojima su prisustvovale aktivistkinje Anime

3. februar – Sastanak Mreže ŽUCa

23, februar – Sstanak LOBI grupe u Podgorici

27.do 29. februara - Konferencija u Kraljevu povodom potpisivanja Evropske povelje za postizanje rodne ravnopravnosti zajedno sa predstavnicama Opštine Kotor smo partnerice u projektu NVO Fenomene iz Kraljeva

10.mart – Obilježavanje 20 godina Ženskih studija Beograd

14.mart - Konferencija o socijalnom preduzetništvu TACSO u Podgorici

23.mart - Sastanak u organizaciji MANSa o pristupu informacija u Podgorici

24.i 25.mart – Sastanak grupe nvo za pracenje proseca pridruživanja EU u Podgorici

4. april – Forum u organizaciji Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Podgorici

16. april - Fokus grupa o medijima, organiyuje TACSO u Podgorici

21.april - TACSO seminar Demokratija i rodna ravnopravnost u Bijelom Polju

5.maj - Panel u Podgorici – Aktivizam žena izazovi i mogući izbori

5.maj - TACSO seminar Demokratija i rodna ravnopravnost u Podgorici

10.maj – Regionalni sastanak u Istambulu o nasilju nad ženama

16.jun - Sastanak TASCO U Tivtu

15.jun - Radionica o 1325 u Podgorici

21 i 22 jul – Kurs Sofi Šol – mi nećemo ćutati, o genocidu u Beogradu

7.do 9. septembra - Sastanak Mreže ŽUC u Vrnjačkoj Banji

25.do 27. septembar - Sastanak mreže KtK

10. oktobar - Sastanak TACSO Podgorica

18. oktobar - Sastanak REKOM u Podgorici

2. novembar - Okrugli sto – Antidiskriminacija , CGO Podgorica

20.novembar - Sastanak o bezbjednosti Podorici

 

Analiza dnevnih novina Dan i Vijesti

Anima je krajem 2008.godine napravila dogovor sa dnevnim novinama Vijesti i Dan da analizira svaki dan novine sa stanovišta rodno korektnog jezika i ženskih prava i da šalje mjesečne izvještaje odgovornim urednicima za uzvrast Anima svaki dan besplatno dobija po jedan primjerak novina.

Saradnja još uvijek traje . Vijesti su usvojile rodno korektno pisanje što se ne bi moglo napisati za Dan iako postoji napredak kod pojedinih novinara/ki. U cjelini u sadržajima dominira patrijaralan i stereotipan govor .